Etik ve Ahlak

 • İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.

 • Taahhüt ettiğimiz işi yapar, sözümüzü tutarız.

 • Doping’in her türlüsüne karşıyız ve sporcularımızın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız.

 • İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.

 • Evrensel değerlere saygı gösteririz.

 • Herkese adil davranır ve adil kültürü kurum kültürünün ayrılmaz parçası kabul ederiz.

 

Saygı ve Güven

 • İnsana, doğaya, çevreye ve tüm canlılara layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.

 • Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.

 • Farklılıklara saygı duyarız; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.

 • Güler yüzü ve selamımızı hiç kimseden esirgemeyiz.

 • Güven duygusunu ön planda tutarız.

 

Samimiyet, Açıklık ve Yenilikçilik

 • Doğruyu ve en uygunu bulmak için sorgulamaktan vazgeçmeyiz,

 • Doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz, açıkça paylaşırız,

 • Dolaylı anlatım yerine doğrudan aktarmayı tercih ederiz,

 • Açık ve samimi şekilde görüş ve düşüncelerini paylaşanların görüşlerine saygı gösteririz.

 • Merakla öğrenir, heyecanla öğretir, açıkça paylaşır, cesaretle değiştirir ve ilerleriz,

 • Yeniliklere açık oluruz.